(تومان)47,800,000

فروش دو مرحله ای جیلی با پیش پرداخت 20میلیون/تحویل شهریور /سود مشارکت 24% /نمایندگی کرمان موتور میرزایی 

1396/3/29تهران