توافقی

280,000 کیلومتر

تمام مدارک تکمیل ، سند بنام بیمه تا آخر سال با دو سال تخفیف، معاینه فنی جدید شش ماه عوارض شهرداری معاف، مالیات معاف تایر عقب 90% جلو 60درصد ، باتری نو، با لوازم اضافی به ارزش یک میلیون و نیم موتور 500تومن خرج داره گیربکس و دیفرانسیل ها کلاچ دار عالی،فرمان هیدرویک 3.5دور ، همه کارای صافکاریش انجام شده پوسیدگی هاش گرفته شده و یه رنگ آستر بهش زدم ماشین تو شهر تبریزه - قیمت 13,500,000 

1396/2/24آذربایجان شرقی