توافقی

50,000 کیلومتر

پدال بالا فنی سالم 

1398/8/18گیلان
(تومان)40,000,000

کیلومتر

جیپ کاام مدل ۱۳۶۷ موتور تویتا هایلوکس ۴ سیلند پدال بالا (فقط و فقط جواب گوی، تماس،هستم پیامک به هیچ عنوان نفرستید) قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت پیشنهادی فروشنده: 40,000,000 تومان 

1398/8/6کردستان