(تومان)13,500,000

87,000 کیلومتر

فنی سالم -دف ولوکهاسالم-چادرولاستیک نو'بیمه تاماه10 بازدیدکردکوی 

1396/3/4گلستان
توافقی

150,000 کیلومتر

بیمه تا برج 11 10 سال تخفیف فنی سالم دنده کمک سالم کارتش کروک زده جادر وباربند جهت مسقف کردن داره لاستیک نو قیمت 11 میلیون 

1396/2/31اصفهان
توافقی

کیلومتر

ماشین فوق العاده سالم. فنی به شرط. موتور گیربکس پلمپ. ۲۰ سال خواب قیمت 28 میلیون 

1396/2/9تهران