توافقی

50,000 کیلومتر

فاقد پلاک ملی ولی مدارک مزایده موجود است.کاام ٤٢٠ چهار سیلندر ١٦سوپاپ محصول کیاموتورز و تمام مشخصات جیپ رانگلر و میول را دارد قیمت٦٥میلیون تومان. 

1396/11/30مازندران
توافقی

200,000 کیلومتر

مدل ۱۳۷۶شمسی موتور تازه تعمیر میلنگ استاندارد کتربرات نو بخاری دینام نو برف پاکن لوک کمکها سالم بیمه ده سال معاینه یک سال صفحه کلاچ پاترولی نو ماشین بدون ایراد و فابریک وینچ چهارتن بلوری چراغ امریکایی قیمت 24 میلیون 

1396/11/19خراسان رضوی