توافقی

53,000 کیلومتر

استثنایی و بی نظیر هشت سیلندر موتور ۵۷۰۰ سی سی(hemi) فول کامل رخ و فنی درجه یک تردد منطقه آزاد ارس ملی یا گذر نمیشود 

1398/11/17آذربایجان شرقی