(تومان)460,000,000

51,000 کیلومتر

فول کامل ۸ سیلندر موتور۵۷۰۰ سی سی استثنایی و بی نظیر فنی و بدنه در حد صفر ....فقط پلاک منطقه آزاد ارس میباشد و پلاک ملی یا گذر موقت نمیشود. 

1398/7/14آذربایجان شرقی