توافقی

پرقدرت دفرانسیل گیربگس موتور فنی سالم سالم یک سال بیمه تخفیف کامل مدل 1967 خیلی کمیاب فقط سه سال تولید شده در آمریکا چهار حلقه لاستیک نو به علت نیاز مالی فروشی هست معاوضه هم قبولم میکنیم قیمت 70 میلیون 

1396/2/20تهران