(تومان)770,000,000

فول- گارانتی شرکتی دارد-بیمه ندارد 

1397/9/12تهران