(تومان)105,000,000

13,000 کیلومتر

موتور 2000، در حد نو 

1396/5/20تهران