(تومان)26,000,000

69,000 کیلومتر

بدون تصادف و خط و خش - فنی سالم - بیمه تا آذر ماه با 7 سال تخفیف 26میلیون - کارکرد 69000 - بازدید = خرید 

1396/5/13تهران
(تومان)24,000,000

67,000 کیلومتر

مدل اسفند 88 - پارس خودرویی - کولر دار - کم کارکرد - فنی سالم - بیمه ثالث و بدنه با تخفیف تا اواسط اسفند 96 

1396/4/21تهران
(تومان)23,500,000

170,000 کیلومتر

 

1396/4/17اصفهان