توافقی

تحویل 2016،دارای چهار سال گارانتی باقیمانده از نگین خودرو. فقط سرویس اولیه رفته و چهار سرویس رایگان دیگر دارد. . در حدصفر و بدون حتی یک خش. دارای بیمه کامل بدنه و تخفیف بیمه ثالث از روز اول. 

1396/5/28البرز