(تومان)127,000,000

رنو سفران ۲۰۱۶-عملا صفر-۸۰۰ km کارکرد -روکش چرم آلمانی مارون-رینگ ۱۸ -موتور ۲۰۰۰ -۱۴۰hp- 

1396/7/12خراسان رضوی