(تومان)124,800,000

فول شركتي ( سه سال و نيم از مدت گارانتي باقي مانده) تميز و خانگي داراي مانيتور و دوربين عقب و تمامي آپشن هاي فابريك 

1396/8/1تهران