(تومان)145,000,000

16,000 کیلومتر

۶سیلندرشرکتی صفرپور-09121311312 

1396/9/19تهران
(تومان)117,000,000

25,000 کیلومتر

٦سیلندر کم ابشن 

1396/9/11تهران