توافقی

 

1398/9/26تهران
(تومان)98,500,000

اتومات .۶ اربگ بیمه ۱۰ ماه تخفیف کامل از ابتدا دور رنگ شاسی سقف و ستون بی رنگ و ضربه موتور و گیربکس سالم به شرط لاستیک ۸۰ درصد خوب ظاهر بی خط وخش 

1398/9/16تهران
توافقی

 

1398/9/14یزد