(تومان)250,000,000

دارای ده ماه بیمه میباشد در صورت توافق تخفیف دارد . 

1400/12/24قم
(تومان)235,000,000

پول لازم 

1400/1/25تهران
توافقی

٢٠٠٨ بيرنگ وارداتي موتور ٢٠٠٠ اتومات پرده بغل پرده پشت رو داره سواري فني عالي روغن موتور روغن گيربكس عوض شده 

1399/7/19البرز