توافقی

90,000 کیلومتر

بدون رنگ فنی مشابه صفر سالم ٦ ایربگ وارداتی داخل وبیرون کابین نو ارسال عکس اضافی با تلگرام ٠٩١٤١٢٠٧٣٦٩ دلیر 45,000,000 

1396/4/22آذربایجان شرقی
(تومان)35,500,000

208,000 کیلومتر

فنی سالم به شرط. جلوبندی و صفحه کلاج نو .بیمه یک سال .رنگ شدگی هلالی گلگیر عقب و درب راننده . 

1396/4/12البرز