(تومان)44,500,000

123,000 کیلومتر

رنو مگان ١٦٠٠ دنده بیرنگ تک برگ سند ، از صفر دست خودم بوده بیرنگ ((حتی سپرها)) به شرط کارشناسی ٦ ماه بیمه تخفیف بیمه از اول دارد ١٢٣٠٠٠ تا کارکرد واقعی ٦ایربگ ظبط مانیتور تاشو فنی موتور گیربکس عالی و بدون هیچ خرجی ماشین خیلی سالم و خب نگهداری شده حتی دفترچه های فابریکش هم موجوده توضیحات کامل و دقیق سند به نامه خودمه تک برگ از صفر ((قیمت مقطوع )) معاوضه با ملک نمیکنم اس ام اس ندهید لطفا فقط خریدار واقعی تماس بگیرد ١٢ ظهر تا ١٢ شب 

1396/9/10البرز
(تومان)44,500,000

128,000 کیلومتر

رنو مگان ١٦٠٠ دنده بیرنگ تک برگ سند ، از صفر دست خودم بوده بیرنگ ((حتی سپرها)) به شرط کارشناسی ٦ ماه بیمه تخفیف بیمه از اول دارد ١٢٣٠٠٠ تا کارکرد واقعی ٦ایربگ ظبط مانیتور تاشو فنی موتور گیربکس عالی و بدون هیچ خرجی ماشین خیلی سالم و خب نگهداری شده حتی دفترچه های فابریکش هم موجوده توضیحات کامل و دقیق سند به نامه خودمه تک برگ از صفر ماشین توو نمایشگاهه ((قیمت مقطوع )) معاوضه با ملک نمیکنم اس ام اس ندهید لطفا فقط خریدار واقعی تماس بگیرد ١٢ ظهر تا ١٢ شب 

1396/8/17البرز
(تومان)44,800,000

126,000 کیلومتر

رنو مگان ١٦٠٠ دنده بیرنگ تک برگ سند ، از صفر دست خودم بوده بیرنگ ((حتی سپرها)) به شرط کارشناسی ٦ ماه بیمه تخفیف بیمه از اول دارد ١٢٣٠٠٠ تا کارکرد واقعی ٦ایربگ ظبط مانیتور تاشو فنی موتور گیربکس عالی و بدون هیچ خرجی ماشین خیلی سالم و خب نگهداری شده حتی دفترچه های فابریکش هم موجوده توضیحات کامل و دقیق سند به نامه خودمه تک برگ از صفر ماشین توو نمایشگاهه ((قیمت مقطوع )) معاوضه با ملک نمیکنم اس ام اس ندهید لطفا فقط خریدار واقعی تماس بگیرد ١٢ ظهر تا ١٢ شب 

1396/8/16البرز