(تومان)45,000,000

137,000 کیلومتر

اتو گالری حافظ فنی و کیلومتر به شرط تخفیف بیمه ١٠ سال ٩١٣١١١٥٦٦٥ 

1396/3/26اصفهان
(تومان)59,000,000

153,000 کیلومتر

فول کامل بدون هیچ گونه ایرادی فنی سالم مانیتور بزرگ سنسور دنده عقب سنسور باران ماشین بین درب و گلگیر سمت شاگرد رنگ دارد 

1396/2/27تهران