(تومان)90,000,000

اکتیون،آخر٢٠١٠ سانروف٤حالته آینه جمع شو برقی 8ايربگ سیستم صوتی تصویری مانیتور بزرگ مانیتور پشت صندلی ها کنترل صوتی روی فرمان گیربکس تیپ ترونیک دنده روی فرمان سیستم ضد لغزش ESP 4wd سيستم كنترل سرعت اتومات در شيب دوربین دنده عقب سنسور اتومات باران سنسور اتومات نور چراغ ها آينه فتوكروميك بدون ذره ای صدا داخل و بیرون موتور سری٢٣٠بنز ٤سیلندر بسیار بسیار خوش رخ سرویس روغن به موقع مصرفی های مستعمل تعویض شده بیمه تا برج١٠ از اول تخفیف فقط خریدار واقعی ٩٠میلیون 

1396/6/24تهران