توافقی

حواله تحویلی اواخر دی 96-پرداختی شما در موقع تحویل حدود 19.5 ، قیمت اعلامی 38.5 سود مشارکت 18% با کلیه امکانات ساینا 96 فول + دنده اتومات cvt بلژیکی . قیمت توافقی همراه با تخفیف هنگام معامله 

1396/9/17قزوین
توافقی

اولین سری تحویل آبان (( بابل )) 19میلیون واریزی (توافقی) 

1396/8/21مازندران
توافقی

تحویل آبان . گیربکس اتوماتیک 19.500.000 الباقی با صدور حواله به نمایندگی 

1396/8/6تهران
توافقی

قیمت 19.400.000 

1396/8/3تهران
توافقی

ساینا اتومات فول تحویل اذر 

1396/7/27تهران