(تومان)58,000,000

 

دیروزتهران
(تومان)55,500,000

خودروی فوق مدارک اماده برای سند زدن میباشد ۲۰ روز پیش تحویل گرفته شد 

دیروزتهران
(تومان)58,000,000

ماشین صفر تحویل هفته پیش مدارک اماده پلاک شده 

1398/6/17مازندران
توافقی

ساینا ex دنده ای تحویل مرداد ۹۸ می باشد و آماده انتقال سند 

1398/5/11تهران