توافقی

قابل معاوضه با آپارتمان یا خودرو صفر 

1398/8/10کرمان
(تومان)57,500,000

 

1398/8/2تهران
(تومان)58,000,000

 

1398/7/1تهران
(تومان)55,500,000

خودروی فوق مدارک اماده برای سند زدن میباشد ۲۰ روز پیش تحویل گرفته شد 

1398/7/1تهران