توافقی

باسلام به همه کلکسیون کارا یه دستگاه ژیان پلاک قدیم دارم چند ساله که روشن نکردیم به صورت قولنامه ای میفروشم ظاهر نیاز به بازسازی داره 1.700م 

1396/8/9البرز