(تومان)73,000,000

فول کامل 7 نفره / بدون رنگ حتی سپر ها / تمیز و کم کار بیمه و تردد یک سال لاستیک 90٪ فنی بدون کوچکترین ایراد . 

1396/12/23آذربایجان شرقی