توافقی

300,000 کیلومتر

تیپ پلیس فنی و اطاق عالی و در حد بدون هر گونه ضعف تزیینات کاملا فابریک موتور ٣٠٥ گودرنج گیربکس ٣٥٠ دف ١٣ توربین ٤٠٠ فوق العاده صبط و باند اضافه ( علاوه بر فابریک ) رینگ و لاستیک نو معاوضه فقط با خودروی روز 

1396/7/23تهران