توافقی

180,000 کیلومتر

کاپریس ال اس ٩٠ سفارش الغانم کویت کاملاً فابریک تمامى سرویسها انجام شده کلیه سنسورهاى موتور و گیربکس با نمونه جى ام تعویض شده پمپ بنزین نو لنت نو باطرى نو لاستیک هانکوک نو و... بدون مشابه ساعات تماس : صبح ١٣-٩ عصر ٢٢-١٦ *پیام پاسخ داده نمى شود* ***با توجه به قیمت تماس بگیرید*** 

1398/8/12خوزستان