توافقی

فروش فوتون شاسی بلند افرودی 

1397/10/20تهران
توافقی

فروش فوتون شاسی بلند ساواناافرودی 

1397/10/16تهران
(تومان)450,000,000

فروش فوتون ساوانا افرودی7نفره،4،سیلندر،4دیفرانسیل.موتور 2000توربو تل :09358639169 

1397/10/13تهران
(تومان)450,000,000

فروش فوتون ساوانا افرودی 4سیلندر،4دیفرانسیل،موتور 2000توربو،تل:09358639169 

1397/10/13تهران
(تومان)450,000,000

فروش فوتون ساوانا شاسی بلند افرودی ،4سیلندر ،4دیفرانسیل،موتور 2000توربو. 

1397/10/12تهران