توافقی

50,000 کیلومتر

این ماشین در حالت عادی ۴چرخ،دارای دنده سنگین وقفل کن مرکزی میباشد. زیربندی آن فنرلول با مقاومت قوی است که برای آفرود بسیار مناسب میباشد. قیمت بصورت توافقی میباشد. 

1398/9/26گیلان