توافقی

33,000 کیلومتر

کروز کنترل/مموری صندلی راننده/مانیتور بزرگ/کیلس استارتر/سنسور جلو وعقب/سانروف 

1396/7/16تهران
توافقی

60,000 کیلومتر

مموری . فرمان برقی . سانروف . رینگ . کیلس و استارتر . شاسیهای کنسول عقب . مانیتور بزرگ . دوربین . سنسور . تماس با ۰۹۱۲۳۱۵۱۶۶۸ و یا ۰۹۱۲۱۱۲۵۶۲۶ 

1396/7/2تهران
توافقی

60,000 کیلومتر

سانروف . کیلس و استارتر . مانیتور بزرگ . شاسی های کنسول عقب کامل . بدون رنگ . بدنه و داخل کابین عالی . تماس با ۰۹۱۲۳۱۵۱۶۶۸ 

1396/5/31تهران