(تومان)288,500,000

24,000 کیلومتر

استثنایی ترین لکسوس GS250خودرو بدون رنگ مشابه صفر و فول فول فول هیچ آپشنی کم نداره دارای تمام رادارها و کروز هوشمند حفظ فاصله با خودرو جلو و حرکت اتومات بین خطوط و رادار نقطه کور آنتن کوسه ای و ترمزدستی اتومات برقی و صندوق برقی وپرده عقب برقی و دکمه اسپرت و اکو وموس و دکمه پارک و 2 سردکن جلو صندلی 2طرف برقی و راننده با 3 مموری و آینه تاشو برقی و اتوماتیک هنگام قفل شدن و رینگ اسپرت فابریک و شیشه ها uvورادار بین خطوط و.... 

1396/6/16تهران