توافقی

124,000 کیلومتر

کیلس استارت- ٢ گرم کن - ٢ سرد کن- دنده پشت فرمان- کروز کنترل-فرمان برقی-esp-پرده عقب برقی-مموری صندلی-رادار جلو-صندلی برقی-اینه فتوکرومیک-چراغ شور-گرم کن اینه- اینه برقی- دوربین عقب- سنسور پارک-سه حالت دیفرانسیل 

1396/8/22اصفهان
(تومان)172,000,000

60,000 کیلومتر

فول آپشن با رادار - گرم کن و سرد کن صندلی - نویگیشن - مموری صندلی - سیستم پایداری - کارکرد واقعی - فوق العاده تمیز - بی رنگ - کروز کنترل - 

1396/8/3تهران