توافقی

128,000 کیلومتر

بدون رنگ بدون خط وخش در حد ۹۴ .اتاق بدون کوچکترین سرو صدا دیسک وصفحه نو لنت ترمز نو . 27.500.000میلیون 

1396/5/11اصفهان
توافقی

70,000 کیلومتر

کاملا سالم - مانیتور - بیمه تا آخر سال قیمت29میلیون 

1396/4/17اصفهان