(تومان)320,000,000

کیسه‌های هوا راننده - سرنشین - پرده ای - جانبی ترمز ABS - EBD - DSC - CBC صندلی چرم پنجره برقی آینه برقی - تاشوندگی برقی - گرمکن چراغ زنون - مه شکن جلو و عقب - روشن و خاموش شدن اتوماتیک متفرقه کروز کنترل - سنسور پارک - سنسور باران 

1396/4/19تهران