توافقی

152,000 کیلومتر

سوپر سافاری سند اصلی دو کولر دو باک دو کول باکس شیشه ها برقی اسنورکل.شیب سنج و ارتفاع سنج فابریک لایت بار نقطه زن جلو و عقب سپر فابریک و افرود سیستم صوتی. حرفه ای لاستیک 80 % یکی بی نظیر ترین سافاری ها البته یک لکه رنگ جزیی میباشد قیمت 85 میلیون 

1396/6/2تهران