(تومان)18,000,000

70,000 کیلومتر

مدل آخر٩٤.بي رنگ.ظبط و باند.روكش.دربها كمي خط و خش دارد.شيشه ها دودي.بيمه تا آخر برج ١٠.تخفيف بيمه كامل. 

1396/7/24البرز