(تومان)15,800,000

91,000 کیلومتر

بیمه9ماه تخفیف یکسال روکش دزدگیر کفپوش یتیکه دوایربگ ترمز abs بازدید 3تا8 شب کلاهدوز 

1396/5/12البرز
(تومان)17,700,000

95,000 کیلومتر

بی رنگ دو اربکه 11ماه بیمه دیسکو صفحه کمک جلوبندی تازه تعمیره 

1396/5/4البرز