(تومان)16,000,000

80,000 کیلومتر

بدون رنگ سالم به شرط بیمه 6 ماه 

1396/3/22تهران
(تومان)11,500,000

150,000 کیلومتر

فنی سالم دوسال تخفیف بیمه تا برج هشت بیمه داره 

1396/2/21تهران
(تومان)16,000,000

65,000 کیلومتر

پراید 132 ex..مدل 1391/11 درب عقب سمت شاگرد یه زیر در رنگ دارد بیمه تا اخر برج 4 کارکرد 65 هزار کیلومتر واقعی فنی و موتوری و جلو بندی فوق العاده باتری نو. ضبط و باند 

1396/2/14تهران