(تومان)14,300,000

138,000 کیلومتر

پراید ۱۳۲ مدل ۱۳۹۰ بی رنگ فقط ی کف دست گردگیر عقب و در عقب رنگ داره تخفیف بیمه از اول بیمه ی ثالث ۱ ماه دارد . فنی ب شرط معاوضه با وانت پیکان بالای ۹۱ 

1396/7/22تهران