(تومان)13,200,000

164,000 کیلومتر

شش ماه بیمه..ماشین سالم بدون خرج اضافی..دزدگیر .روکش صندلی.کف پوش..تمامی سرویس ها انجام شده هیچ خرجی نداره...مناسب برای مصرف کننده 

1396/2/25البرز