(تومان)13,800,000

121,000 کیلومتر

بدون رنگ فنی سالم تخفیف بیمه کامل فرمان هیدرولیک ترمز ABS 

1396/7/1یزد
(تومان)11,700,000

238,000 کیلومتر

بدون رنگ، بیمه کامل، فنی کاملا سالم 

1396/6/24البرز
توافقی

140 کیلومتر

ماشین تصادفی.مدل90.بیمه داره تابرج11تمدیده.یک کپنش کنده شد.موتوری سالم وسرحاله. 

1396/6/4مازندران