(تومان)15,700,000

77,000 کیلومتر

اتاق عقب، رینگ اسپرت فابریک، لاستیک عقب پهن، تخفیف بیمه کامل، فنی سالم 

1396/7/28تهران