توافقی

بدون رنگ و ضربه/اتومات/بیمه از اول تخفیف/چهار حلقه لاستیک رودستون نو/باتری و لنت و روغن و تسمه ها قبل عید عوض شده/فنی بی نظیر/کارکرد واقعی/کابین در حد/ترخیص 2010 با مدارک ترخیص/قابل معاوضه تا 130 میلیون 

1396/2/17تهران