(تومان)660,000,000

کاین توربو٢٠١٢-کیلس-کرنومتر-٣گرم٢سرد-تنظیم ارتفاع-شیب سنج-esp-پانوراما-دکمه اسپرت-صوتى Bose-پرده جانبى برقى-کولر دیجیتال عقب- صندوق برقى- رادارجلو-رینگ٢١- صندلى١٤حالته با ممورى 09122110106 - 09121442376 

1396/3/15تهران