(تومان)900,000,000

52,000 کیلومتر

رادار/برمستر/سردکن گرم کن عقب جلو/کمربندقرمز وپشت امپرقرمز/چرم طبیعی داشبورت و درب/سقف جیر /کیلس مموری /باربند رکاب/تنظیم ارتفاع /pdk /torkصندوق برقی/چوب یات/ مانیتورپشت فابریک 

1396/5/29اصفهان