توافقی

فول رادار. سیستم صوتی برمستر.کربن کاری داخل. ۲ گرم کن. کیلس استارتر.دنده پشت فرمان‌. پشت امپر قرمز. مانیتور پشت سری. اسپرت. کامفورت. تنظیم ارتفاع. کرنوگراف (قطب نما و ساعت ) .سقف پاناراما دو تکه.مموری صندلی شیشه شور چراغ. صندلی برقی جلو‌. داشبورد چرم. صندلی ها جیر. رینگ ۲۱ 

1396/7/11تهران
(تومان)900,000,000

52,000 کیلومتر

رادار/برمستر/سردکن گرم کن عقب جلو/کمربندقرمز وپشت امپرقرمز/چرم طبیعی داشبورت و درب/سقف جیر /کیلس مموری /باربند رکاب/تنظیم ارتفاع /pdk /torkصندوق برقی/چوب یات/ مانیتورپشت فابریک 

1396/5/29اصفهان