(تومان)20,000,000

177,252 کیلومتر

۱۵ سال تخفیف بیمه. همراه با تمامی لوازم و آپشن ها. 

1396/3/29تهران
(تومان)13,850,000

300,000 کیلومتر

بدنه بسیار تمیزوسالم فنی و سواری عالی بدون خرج ویژه مصرف کننده 

1396/3/28تهران
(تومان)11,800,000

تقریبا دور رنگ.سقف و ستون بدون رنگ.عقب و جلو بدون ضربه.کاملا تمیز و زیبا 

1396/2/19تهران