توافقی

300,000 کیلومتر

فنی بسیار سالم و موتور 1800 فرانسه تخفیف بیمه کامل و تا ده ماه دیگر هم بیمه دارد دنده اتومات لاستیک نو بسیار سواری عالی هست 

1396/7/21تهران
(تومان)20,500,000

115,000 کیلومتر

اتومات مدل ٨١ وارداتى - فنى و سوارى فوق العاده سالم - تخفیف بیمه ماکزیمم - بدون تصادف شدید - بدنه همه فابریک فرانسه (ورق گالوانیزه) - حدود ٥٠٪‏ بدنه رنگ شدگى جهت زیبایى دارد. 

1396/6/16تهران