(تومان)5,500,000

159 کیلومتر

موتور اصل فرانسه تخفیف بیمه ۲۳ سال یک گلگیر رنگ سمت شاگرد بدون خرج فنی به شرط جلوبندی سالم جلو وعقب ماشین پلمپ اتاق بی سرو صدا سواری در حد مدل ۸۶ 

1396/6/31تهران
توافقی

کیلومتر

رینک اسپرت قیمت 8 میلیون 

1396/5/27آذربایجان شرقی