(تومان)13,000,000

285,000 کیلومتر

پژو 405: سالم؛ بی رنگ؛ تخفیف بیمه کامل؛ بدلیل جابجایی به قیمت نازل بفروش میرسد. 

1396/5/5البرز
(تومان)13,400,000

خودرو کاملا سالم از نظر موتور میباشد ونه سال عدم خسارت دارد و تا اواسط اردیبهشت ماه بیمه دارد 

1396/5/2تهران