(تومان)13,500,000

210,000 کیلومتر

مدل ٨٤/١١ فنی بسیار سالم سند دسته اول 

1396/7/5تهران
(تومان)14,000,000

200,000 کیلومتر

مدل ۸۴ جی ال آی دارای ۱۲ سال تخفیف بیمه بدون رنگ آینه ها وشیشه تمام برقی سپر ها رنگ نوک مدادی کارکرد ۲۰۰ هزار تا کارکرد واقعی 

1396/6/19تهران