توافقی

کیلومتر

بدون کوچکترین ضربه . ۲۵سال خوابیده. بسیار سالم . موتور گیربکس و دیفرانسیل درجه یک . بیمه تا پایان سال . تخفیف بیمه کامل 

1397/10/1فارس