توافقی

200,000 کیلومتر

مدل ۵۵ . معاینه فنی . سند به نام . فنی در حد . مبلمان داخلی چرم تا داشبورد و سقف . دزدگیر . زنون . بیمه تا مرداد ۹۹ . رینگ بی بی ای . لاستیک فالکن ۹۵‎٪ . دنده بغل .معاوضه با سواری یا وانت 

1399/1/17مازندران