توافقی

100,000 کیلومتر

بسیار تمیز . کم کار . بدون کوچکترین ضربه . فنی کاملا سالم 

1397/8/16فارس