توافقی

300,000 کیلومتر

پژو 505 فنی سالم توروزی فابریک ،رینگ اسپرت ،بوق 1011،پخش کنوود،بیمه 5 ماه تخفیف 10 سال بدنه بدون پوسیدگی ،بالابر برقی ،کولر روشن ،بدون ضربه قیمت 30 میلیون 

1397/2/18قزوین