توافقی

118,000 کیلومتر

سند دست اول -7ماه بیمه بهمراه بیمه حوادث -5 سال تخفیف بیمه-فنی کاملا سالم -دوگانه سوز- لاستیک خوب تعویض چراغها فلاپی و... 39میلیون 

1396/5/29تهران
(تومان)21,000,000

240,000 کیلومتر

تک برگ سند دوگانه سوز فابریک ۹سال تخفیف بیمه بدون ضربه ۴لکه رنگ شدگی دارد سر جلو عقب فابریک بدون هیچگونه عیب و ایراد 

1396/4/15فارس
(تومان)28,000,000

150,000 کیلومتر

این مدل ۲۰۶تا سال۸۸بیشتر تولید نشد مشابه ۲۰۶وی ۸هست و تنها تفاوت دوگانه بودن هست. بدون رنگ تک برگ سند 

1396/4/4اصفهان