(تومان)21,000,000

185,000 کیلومتر

کاپوت و سمت راننده کلا رنگ شاسی سالم 

1396/10/17مازندران
(تومان)21,700,000

160,000 کیلومتر

وی 20 موتور معمولی جلو وعقب سالم فنی موتور سالم 3تیکه رنگ بیمه تا 97/5با دوسال تخفیف دوبرگ سند 

1396/9/30آذربایجان شرقی