توافقی

174,000 کیلومتر

چند لکه رنگ -عقب جلو پلمپ -شاسی ها بدون ضربه-بدون خط و خش-دو ایربگ-فنی بسیار سالم قیمت20.300.000 

1396/4/11تهران