توافقی

فول کامل تمام آپشن ها فعال انژکتور تنظیم ارتفاع آنتن برقی صندلی ها برقی چراغ مطالعه دوطرف فیبر نوری کامل فعال دزدگیر فابریک حتی رادیو فابریک فعال تودوزی فابریک سالم بدون پارگی موکت کف فابریک آینه دو طرف سالم کولر و بخاری سالم موتور گریبکس سالم. بیمه و معاینه فنی کارت سوخت 

1398/8/7همدان