توافقی

فروش حواله به قیمت 71 میلیون تحویل تیرماه ۹۷، با قولنامه و یا قرارداد محضری و یا هر روشی که خریدار تمایل داشته باشند یا در صورت وجود شرایط در نمایندگی گروه بهمن تغییر نام، سود مشارکت ۱۴ درصد که از مبلغ نهایی مشتری کسر میشود. خرج سند و محضر با خریدار محترم می باشد مبلغ باقیمانده پرداختی موقع تحویل خودرو به شرکت 45 میلون . 

1397/2/23تهران