توافقی

سند دست اول بدون رنگ فنی بسیار عالی تمامی سرویسها به موقع تسمه تایم تعویض زاپاس استفاده نشده تعویض با ماشین سواری بالای 70 میلیون 

1396/3/20تهران