• 1398/5/22
  • 156,000 کیلومتر
  • دستی
  • یشمی
  • خاکستری
  • تهران
  • 092147...نمایش کامل
  • لیفت بک مدل 78 خوش رخ و جوون پسند و کم کارکرد موتور 16 سوپاپ پر شتاب به شرط جلوبندی و اتاق بی صدا چند لکه رنگ سند آماده انتقال معاینه فنی دارد بیمه تمام تخفیف بیمه ندارد از قیمت ماشین کم میشود تخفیف جزئی پای معامله

آگهی های مرتبط

آگهی مرتبطی وجود ندارد